Matthys Advocaten

Voor advocaten

 

 

Reflection in Leuven>

Soms heeft u handen tekort.


Advocaten Matthys zijn uw extra resource wanneer die u van pas komt.


Wanneer u om eender welke reden niet zelf uw dossiers kan behandelen, kan u een beroep doen op Matthys Advocaten.
Zo leveren wij de klassieke vervangingsdiensten op de zittingen van de rechtbanken te Leuven of op de griffies van deze rechtbanken.
Of we voorzien permanentie tijdens uw vakantie.
Of leveren extra handen.
Of staan u bij voor het invorderen van openstaande erelonen.

Kosten en erelonen

Dit zijn de tarieven voor onderstaande diensten.

Free-lance

Tijdens uw vakantie of een oplossing voor langere tijd.

 • Zoekt u permanentie tijdens uw vakantie of een oplossing voor langere tijd of voor een grotere opdracht?
  Neem zeker met ons contact op. Wij kunnen u bijstaan op freelance-basis waarbij vooraf duidelijke afspraken gemaakt worden over erelonen, uit te voeren taken en te besteden tijd.

Vervangingen

Wij hanteren daarvoor onderstaande tarieven.

 • Wij leveren de klassieke vervangingsdiensten op de zittingen van de rechtbanken te Leuven of op de griffies van deze rechtbanken.
 • 75,00 euro (excl. BTW) voor:
  • eenvoudig griffiewerk zoals het inkijken van vonissen, dossiers politierechtbank, inkijken maatschappelijke verslagen en dergelijke;
  • het neerleggen van conclusies, aktes en verzoekschriften (+ 0,25 cent (exclusief BTW) per geprinte pagina indien meer dan 20 pagina’s moeten worden geprint);
  • het bekomen van een verstekvonnis;
  • het vragen van een uitstel of een conclusiekalender.
 • 65,00 euro per uur (excl. BTW) voor:
  • het pleiten van een dossier waarin meer dan pro-formaconclusies werden opgesteld. U krijgt dan uiteraard een detailstaat waarin een duidelijke omschrijving staat van de gepresteerde uren.
 • Eventuele griffiekosten worden doorgerekend aan de werkelijke kostprijs.

Incasso

Invorderen van openstaande ereloonnota's.

 • Matthys Advocaten kan u ook bijstaan voor de invordering van uw eigen openstaande erelonen, zonder dat u er zelf aan moet toeschieten. We lichten dit graag toe in een persoonlijk contact.


Logo Matthys Advocaten>

CONTACT

Neem contact op en u hoort van ons uiterlijk de volgende werkdag.

Pieter Coutereelstraat 34 - 3000 Leuven

+32 16 502 619

yannick@matthysadvocaten.be

Consultaties vinden plaats in ons kantoor aan het station van Leuven

Martelarenplein 20 E - 3000 Leuven.

Deontologie


Algemene deontologie


Meester Yannick Matthys oefent haar beroep uit in eigen naam. Als advocaat moet meester Matthys alle deontologische verplichtingen en reglementen naleven die verbonden zijn met haar beroep. Indien u deze zelf wenst na te lezen, kan u ze terugvinden op www.balieleuven.be/reglementen.php en www.advocaat.be.


Wie houdt er toezicht op de naleving van deze deontologie?


Meester Matthys is lid van de balie van Leuven. De balie zelf is aangesloten bij de Orde van Vlaamse Balies (1000 Brussel, Staatsbladsstraat 8 - www.advocaat.be.) die de veertien Nederlandstalige balies van Belgie vertegenwoordigt.
De balie wordt bestuurd door een stafhouder en door de Raad van de Orde. Deze organen worden verkozen door de advocaten van het arrondissement. De ambtsperiode van de stafhouder bedraagt twee jaar. Hij vertegenwoordigt de balie en organiseert haar dagelijks bestuur en beheer, alsook de vergaderingen van de Raad van de Orde, controleert of de advocaten de deontologie toepasen en bemiddelt en komt tussen in geschillen tussen advocaten en cliënten, rechters en elkaar.


Wat te doen als u een klacht zou hebben?


We doen er alles aan om uw dossier naar uw volle tevredenheid af te handelen. Loopt er toch iets niet zoals u het zou wensen, neem dan contact met ons op en laat het ons weten. We zullen er alles aan doen om de situatie recht te zetten en gehoor te geven aan uw opmerkingen.
Bent u niet tevreden met de aangeboden oplossing, dan kan u schrijven naar de stafhouder van de balie te Leuven op onderstaand adres:

 • STAFHOUDER BALIE LEUVEN
 • Gerechtsgebouw, F. Smoldersplein 5, 3000 Leuven.
 • Tel.: 016 21 45 47 - Fax: 016 22 14 92
 • E-mail: secretariaat@balieleuven.be

Mr. Matthys is onderhevig aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in volgende gedragscode of reglement: Baliereglement van balie Leuven, codificatie van 9 oktober 2009.
U kunt meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling bij de website www.balieleuven.be/klachten_ereloon.php


Verzekering


De aansprakelijkheid van meester Matthys is steeds beperkt tot de bedragen door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Meester Matthys is verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid voor een bedrag van 1.250.000,00 euro. Indien u dat wenst kan er voor uw dossier een hogere verzekering worden afgesloten. Daarvoor moet dan wel een bijkomende premie betaald worden.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar is AMLIN EUROPE (Koning Albert II laan 9, 1210 Brussel).

 

 

 

 

 

 

 

 

Toga gebruiksklaar