Matthys Advocaten

Voor particulieren

 

Street Art Leuven>

Soms heeft u een advocaat nodig


Ons leven wordt spijtig genoeg dag na dag complexer, ook op juridisch vlak.


Matthys Advocaten wilt u, als particulier, bijstaan in het zoeken naar een zo goed mogelijke oplossing voor uw juridisch probleem. In veel gevallen kan er immers een oplossing gevonden worden buiten de rechtbank om, waardoor u sneller en goedkoper terug gerust kunt zijn.

We hanteren daarbij een directe stijl, zonder poespas. Ook dat zorgt er immers voor dat u duidelijk weet waar u aan toe bent en levert u, ondanks het lopende geschil, toch wat meer gemoedsrust op.

KENNIS

Matthys Advocaten kan u bijstaan op verschillende gebieden


BURGERLIJK RECHT

 • Opstellen en nalezen van contracten.
 • Discussies tussen een particulier en een bedrijf, naar aanleiding van de tenuitvoerlegging van een contract.
 • Consumentenrecht. U kocht een product dat niet aan uw verwachtingen voldeed, of erger nog, dat u schade berokkende.
 • Huurgeschillen. U wilt een woning verhuren, maar weet niet wat er in een huurovereenkomst moet staan, uw huurder betaalt niet, uw huurwoning werd in erbarmelijke staat achter gelaten, uw verhuurder laat na de gehuurde woning te herstellen of te onderhouden, uw verhuurder wil uw waarborg niet teruggeven.
 • Burenhinder. Allerhande discussies met uw buren over overlast.
 • Geschillen. Discussies tussen particulieren onderling over onder meer een recht van overgang, een recht van uitweg, de afwatering van een perceel, …
 • ...

VERKEERSRECHT

 • U ontving een PV, Proces-Verbaal, en wenst te weten of het zinvol en/of mogelijk is om de overtreding te betwisten.
 • U werd gedagvaard om voor de politierechtbank te verschijnen en u wilt zich laten bijstaan.
 • U bent het slachtoffer van een verkeersongeval en wilt schadevergoeding bekomen voor de geleden schade.
 • ...

FAMILIERECHT

 • U wenst uit de echt te scheiden en al dan niet uw goederen en woning te verdelen tussen uzelf en uw ex-partner.
 • U wenst een omgangsregeling of verblijfsregeling met uw minderjarige kinderen te bekomen of u wilt de bestaande regeling wijzigen.
 • U wenst een onderhoudsbijdrage te bekomen voor uzelf of uw kinderen, of u wenst de onderhoudsbijdragen voor uzelf of uw kinderen te wijzigen.
 • U hebt vragen rond (pleeg)voogdij en adoptie of wenst bijgestaan te worden in een adoptie- of voogdijprocedure.
 • U hebt vragen rond huwelijkscontracten en wettelijke samenwoning of wilt een dergelijk contract laten opstellen of nalezen.
 • ...SCHULDEN

 • U hebt als niet-handelaar moeite om uw schulden nog langer te betalen en u zoekt een oplossing.
 • U dreigt uw woning te verliezen omdat u uw lening niet verder kan betalen en wil daarvoor bijstand.
 • Uw schuldenaar betaalt niet zorgvuldig en u wilt dat opgelost zien.
 • ...

BOUWRECHT

 • Uw aannemer komt de gemaakte afspraken niet na.
 • Er blijken gebreken te zijn aan uw nieuwbouw of gerenoveerde woning (lekkend dak, stabiliteitsprobleem,…)
 • ...

STRAFRECHT

 • U werd het slachtoffer van een misdrijf en wenst uw schade vergoed te zien.
 • U wordt verdacht van een misdrijf en u wenst zich te laten verdedigen
 • U bent betrokken in een procedure voor een politierechtbank of correctionele rechtbank en wenst zich te laten bijstaan.
 • ...

Kosten en erelonen

Matthys Advocaten werkt met voorschotten, tenzij er anders wordt afgesproken. Zo krijgt u geregeld een overzicht met de stand van de gepresteerde uren en gemaakte kosten in uw dossier en loopt u niet het risico op het einde van het dossier met een onverwacht hoge factuur geconfronteerd te worden.

Uw afrekening bestaat uit onderstaande elementen:

Erelonen

Het ereloon is een vergoeding voor de door de advocaat geleverde intellectuele diensten.

 • In principe wordt het ereloon per uur berekend op basis van de werkelijk gepresteerde uren. U krijgt dan ook bij iedere factuur een duidelijk overzicht van wanneer welke taken werden uitgevoerd, hoeveel tijd deze gekost hebben en welk ereloon daarvoor verschuldigd is.
 • Het uurloon wordt afgesproken bij de opstart van uw dossier en varieert tussen 90,00 en 150,00 euro per uur (excl. 21% BTW), in functie van de aard van de zaak, de hoogdringendheid ervan en de omvang van het dossier.
 • Administratieve prestaties zoals het samenstellen van stukkenbundels, reis- en wachttijden, klaarmaken van stukken voor verzending en dergelijke, worden uiteraard aan een verlaagd uurtarief van 65 euro (excl. 21% BTW) aangerekend.

Kosten

De kosten bestaan enerzijds uit de gerechtskosten en anderzijds uit de kantoorkosten en uitgaven.

 • 40,00 euro (excl. 21% BTW) opening van het dossier (onder meer opening, boekhouding, sluiting, archivering,…)
 • 0,50 euro (excl. 21% BTW) per kilometer voor verplaatsingen buiten Leuven.
 • 0,25 euro (excl. 21% BTW) per verzonden e-mail
 • 8,00 euro (excl. 21% BTW) per bij gewone post verzonden brief voor normaal formaat bij buitenmaat: werkelijke kosten
 • 10,00 euro (excl. 21% BTW) per aangetekende brief voor normaal formaat bij buitenmaat: werkelijke kosten
 • 0,25 euro (excl. 21% BTW) per pagina fax, fotokopie en brieven bij buitenmaat.
 • 8,00 euro (excl. 21% BTW) dactylografie per pagina voor akten, conclusies en adviezen.
 • De werkelijke kosten verbonden aan het elektronisch neerleggen van procedurestukken en het overmaken ervan via de beveiligde kanalen, te vermeerderen met 21% BTW waar verschuldigd.
 • De gerechtskosten en de uitgaven, de kosten die de advocaat heeft moeten voorschieten aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare instanties, te vermeerderen met 21% BTW waar verschuldigd.

Let op:

Wij kijken graag voor u na of uw verzekering niet de erelonen en kosten van uw advocaat voor haar rekening zal nemen. Vaak immers geniet u van rechtsbijstand, voorzien bijvoorbeeld in uw familiale, brand-, reis- of autoverzekering.Logo Matthys Advocaten>

CONTACT

Neem contact op en u hoort van ons uiterlijk de volgende werkdag.

Pieter Coutereelstraat 34 - 3000 Leuven

+32 16 502 619

yannick@matthysadvocaten.be

Consultaties vinden plaats in ons kantoor aan het station van Leuven

Martelarenplein 20 E - 3000 Leuven.

Deontologie


Algemene deontologie


Meester Yannick Matthys oefent haar beroep uit in eigen naam.. Als advocaat moet meester Matthys alle deontologische verplichtingen en reglementen naleven die verbonden zijn met haar beroep. Indien u deze zelf wenst na te lezen, kan u ze terugvinden op www.balieleuven.be/reglementen.php en www.advocaat.be.


Wie houdt er toezicht op de naleving van deze deontologie?


Meester Matthys is lid van de balie van Leuven. De balie zelf is aangesloten bij de Orde van Vlaamse Balies (1000 Brussel, Staatsbladsstraat 8 - www.advocaat.be.) die de veertien Nederlandstalige balies van Belgie vertegenwoordigt.
De balie wordt bestuurd door een stafhouder en door de Raad van de Orde. Deze organen worden verkozen door de advocaten van het arrondissement. De ambtsperiode van de stafhouder bedraagt twee jaar. Hij vertegenwoordigt de balie en organiseert haar dagelijks bestuur en beheer, alsook de vergaderingen van de Raad van de Orde, controleert of de advocaten de deontologie toepasen en bemiddelt en komt tussen in geschillen tussen advocaten en cliënten, rechters en elkaar.


Wat te doen als u een klacht zou hebben?


We doen er alles aan om uw dossier naar uw volle tevredenheid af te handelen. Loopt er toch iets niet zoals u het zou wensen, neem dan contact met ons op en laat het ons weten. We zullen er alles aan doen om de situatie recht te zetten en gehoor te geven aan uw opmerkingen.
Bent u niet tevreden met de aangeboden oplossing, dan kan u schrijven naar de stafhouder van de balie te Leuven op onderstaand adres:

 • STAFHOUDER BALIE LEUVEN
 • Gerechtsgebouw, F. Smoldersplein 5, 3000 Leuven.
 • Tel.: 016 21 45 47 - Fax: 016 22 14 92
 • E-mail: secretariaat@balieleuven.be

Mr. Matthys is onderhevig aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in volgende gedragscode of reglement: Baliereglement van balie Leuven, codificatie van 9 oktober 2009.
U kunt meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling bij de website www.balieleuven.be/klachten_ereloon.php


Verzekering


De aansprakelijkheid van meester Matthys is steeds beperkt tot de bedragen uitgekeerd door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Meester Matthys is verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid voor een bedrag van 1.250.000,00 euro. Indien u dat wenst kan er voor uw dossier een hogere verzekering worden afgesloten. Daarvoor moet dan wel een bijkomende premie betaald worden.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar is AMLIN EUROPE (Koning Albert II laan 9, 1210 Brussel).

 

 

 

 

 

 

 

 

Toga gebruiksklaar